Dodatki do żywności

Chlorek wapnia spożywczy E 509

Chlorek wapnia spożywczy E 509 (sześciowodny)
Wzór chemiczny: CaCl2 * 6H2O
Nr EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances): 233-140-8
Nr CAS (Chemical Abstracts Service): 7774-34-7
Masa cząsteczkowa: 219,08

Chlorek magnezu spożywczy E 511

Chlorek magnezu spożywczy E 511 (sześciowodny)
Wzór chemiczny: MgCl2 * 6H2O
Nr EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances): 232-094-6
Nr CAS (Chemical Abstracts Service): 7791-18-6
Masa cząsteczkowa: 203,30

Tlenek magnezu spożywczy E 530

Tlenek magnezu spożywczy E 530
Wzór chemiczny: MgO
Nr EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances): 215-171-9
Nr CAS (Chemical Abstracts Service): 1309-48-4
Masa cząsteczkowa: 40,31