Mulit Mulpeser 70

Mulit Mulpeser 70 – analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 69,78 min. 68,00
SiO2 25,52
Fe2O3 1,56 max. 2,00
TiO2 2,56
MgO 0,10
CaO 0,22
K2O 0,18
Na2O 0,05

 

Mulit Mulpeser 70 – właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 2,84 2,80 g/cm3
Absorpcja wody %
Porowatość pozorna 3 %

 

Mulit Mulpeser 70 – skład mineralogiczny
Faza główna mulit ≈ 85 – 90 %
Faza drugorzędna śladowe ilości krystobalitu