Tlenek prazeodymu

Tlenek prazeodymu (Pr6O11) między innymi do używany do wytwarzania pigmentów dla przemysłów szklarskiego i ceramicznego.

Tlenek prazeodymu gat. KH1

  1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe Min. Max.
suma tlenków metali ziem rzadkich TREO (total rare earth oxides) 99 %
Pr6O11 99,5 %
Pr6O11/TREO 99,7 %
La2O3/TREO 0,01 %
CeO2/TREO 0,01 %
Nd2O3/TREO 0,02 %
Fe 0,008 %
CaO 0,008 %
SiO2 0,008 %
Al 0,008 %
strata prażenia 0,87 % 1 %
  1. Właściwości fizyczne:
  • wygląd – czarny proszek
  1. Rozkład wielkości cząstek:

Typowe

· D50 11,40 mm
· D90 27,90 mm
· D95 33,79 mm
Analizator wielkości cząstek:

Malvern Mastersizer + Hydro 2000 MU

  1. Zastosowanie: · używany do wytwarzania pigmentów dla przemysłów szklarskiego i ceramicznego.
  1. Opakowania: · worki po 25 kg i 1.000 kg big-bag’i.
  1. Ogólne warunki: specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.