Mulit Mulpeser 60

Mulit Mulpeser 60 – analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 60,63 min. 59,00
SiO2 33,68
Fe2O3 1,41 max. 1,60
TiO2 2,54
MgO 0,15
CaO 0,24
K2O 0,18
Na2O 0,06

 

Mulit Mulpeser 60 – właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 2,72 2,70 g/cm3
Absorpcja wody 0,70 %
Porowatość pozorna 42 %

 

Mulit Mulpeser 60 – skład mineralogiczny
Faza główna mulit ≈ 85 %
Faza drugorzędna krystobalit ≈ 5 %

 

Inne informacje
Kalcynowany w temperaturze pomiędzy 1500 °C i 1550 °C.