Wodorotlenki glinu drobne strącane

Wodorotlenki glinu drobne strącane – typ produktu ALOLT 60F ALOLT 60DLS ALOLT 60P
Al(OH)3 * %  min. 99,5  min. 99,5  min. 99,3
SiO2 % max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02
Fe2O3 % max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02
Wilgoć % max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5
Białość % min. 98,5 min. 98,5 min. 98,5
Gęstość nasypowa kg/m3 250 – 500 350 – 500 350 – 500
Średnia wielkość cząstek d50 μm 1 – 2,2 1 – 2,2 1 – 2,2
Powierzchnia właściwa BET m2/g 3 – 5 3 – 5 3 – 5
Przewodność elektryczna μS/cm max. 100 max. 60 max. 60
* poprzez różnicę
Możliwa jest pewna obróbka powierzchni na specjalne życzenie
Wodorotlenki glinu drobne strącane – typ produktu ALOLT 90F ALOLT 90DLS ALOLT 120F
Al(OH)3 * % min. 99,4 min. 99,5 min. 99,4
SiO2 % max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02
Fe2O3 % max. 0,02 max. 0,02 max. 0,02
Wilgoć % max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5
Białość % min. 98,5 min. 98,5 min. 98,5
Gęstość nasypowa kg/m3 200 – 450 250 – 450 250 – 400
Średnia wielkość cząstek d50 μm 1 – 2 1 – 2 0,8 – 1,5
Powierzchnia właściwa BET m2/g 5 – 8 5 – 8 8 – 12
Przewodność elektryczna μS/cm max. 200 max. 150 max. 200
* poprzez różnicę
Możliwa jest pewna obróbka powierzchni na specjalne życzenie