Mączki kwarcowe GQ

  1. Opis produktu:

63 µm lub 45 µm wentylowany kwarc do zastosowań ceramicznych (czerepy wyrobów

sanitarnych).

Dostępne opakowania: 1.000 kg big-bag’i lub luzem w autocysternach.

 

  1. Analiza chemiczna metodą fluorescencji rentgenowskiej:
tlenki %
SiO2 99,4
Al2O3 0,15
Fe2O3 0,04
TiO2 0,01
CaO 0,07
MgO < 0,10
K2O < 0,10
Na2O < 0,10
strata prażenia 0,15

 

  1. Mineralogia:
kwarc 99 %
inne 1 %

 

  1. Rozkład wielkości cząstek:
gatunek GQ 45 GQ 63
frakcja 45 µm 63 µm
pozostałość na sicie < 2% na sicie 45 µm < 2% na sicie 63 µm

 

  1. Inne właściwości:
wilgoć < 0,1 %
twardość (skala Mohsa) 7
pH 6,5 – 7

 

 

Dane przedstawiają wartości typowe i należy je traktować jako orientacyjne. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu.