Mączki kwarcowe GW

Mikromielone piaski – mączki kwarcowe GW są wytwarzane poprzez mielenie w bezżelazowym środowisku i sortowanie z wykorzystaniem separatorów powietrza. Surowcem używanym do produkcji mikromielonych piasków – mączek kwarcowych GW jest poddany obróbce piasek kwarcowy o zawartości SiO2 powyżej 99%.

Czystość chemiczna, korzystny rozkład wielkości cząstek, inercja chemiczna i twardość mikromielonych piasków – mączek kwarcowych GW są doceniane w produkcji włókien szklanych, szkliw ceramicznych, glazury, jako wypełniacz w tworzywach sztucznych, w produkcji mieszanek specjalnych zapraw, klejów do płytek oraz w przemyśle odlewniczym do produkcji form.

Piaski są sprzedawane suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.

 

  1. Uziarnienie i inne cechy:
  Gatunki ► GW 02 GW 06 GW 07 GW 08 GW 09 Jednostka Metoda badań
  średnia wielkość ziarna (d50) 27 16 12 9 6 µm laser
  powierzchnia ziarna 3274 4379 5407 6122 8592 cm2/g laser
  gęstość nasypowa 1,19 0,99 0,99 0,93 0,92 kg/l
  > 90 μm 3 % odsiew
  > 63 μm 9,2 % odsiew
  > 45 μm 6 4,6 0,6 0,25 % odsiew
  > 40 μm 19 % odsiew
  > 45 μm 31 10 4,5 0,7 0,2 % laser
  > 40 μm 35 15 9 2 0,6 % laser
  > 32 μm 44 23 17 7 2 % laser
  > 20 μm 58 43 33 22 10 % laser
  > 15 μm 66 52 43 33 17 % laser
  > 10 μm 73 63 57 48 29 % laser
  > 5 μm 83 76 69 64 46 % laser
  > 2 μm 93 90 83 79 71 % laser
  > 1 μm 97 96 95 95 93 % laser

   

 1. Analiza chemiczna (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
SiO2 99,6
Fe2O3 0,03
Al2O3 0,2
CaO + MgO 0,1
Na2O + K2O 0,1

 

 1. Właściwości fizyczne:
gęstość (g/ml) 2,65
twardość (skala Mohsa) 7
strata podczas wyżarzania (%) 0,2
wilgotność (%) max. 0,2
pH 6,4

 

Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów.

Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.