Piaski szklarskie GW

Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałym surowcem dla przemysłu szklarskiego, produktów chemii krzemianów oraz do szerokiego zakresu zastosowań w innych gałęziach przemysłu. Piaski są sprzedawane mokre lub suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.

 

  1. UZIARNIENIE I INNE CECHY:
Gatunki ► GW 08G GW 10 GW 15 GW 21 GW 40 Jednostka Metoda badań
średnia wielkość ziarna (d50) 0,33 0,31 0,30 0,31 0,25 mm odsiew
AFS 41 43 45 47 59 odsiew
gęstość nasypowa 1,43 1,43 1,46 1,46 1,48 kg/l
> 800 μm % odsiew
> 630 μm 0,3 0,3 0,5 0,5 0,21 % odsiew
> 500 μm 5 4 2 5 3,33 % odsiew
> 400 μm 16 11 10 15 7,5 % odsiew
> 315 μm 37 32 33 32 17 % odsiew
> 200 μm 37,6 45,6 44 34,5 40,4 % odsiew
> 100 μm 4 7 10 12 30 % odsiew
< 100 μm 0,10 0,1 0,5 1 1,56 % odsiew


  1. ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
Gatunki ► GW 08G GW 10 GW 15 GW 21 GW 40
SiO2 99,7 99,7 99,7 99,3 99,2
Fe2O3 0,008 0,010 0,015 0,021 0,040
Al2O3 0,10 0,10 0,2 0,2 0,3
TiO2 0,02 0,02 0,05 0,1 0,13

 

  1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
gęstość (g/ml) 2,65
twardość (skala Mohsa) 7
strata podczas wyżarzania (%) 0,08 – 0,25
wilgotność w stanie mokrym (%) max. 8,0
wilgotność w stanie suchym (%) max. 0,2
pH 7,3

 

Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów. Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.