Krzemian cyrkonu Armin 100-U – piasek

Krzemian cyrkonu Armin 100-U: specyfikacja do druku

 1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe % Minimum %
ZrO2 + (HfO2) 65,5 – 66,5 65
TiO2 0,12 – 0,6
Fe2O3 0,04 – 0,12
Al2O3 0,1 – 1,0
SiO2 31,8 – 32,8
wolna krzemionka 0,01 – 0,5
CaO 0,02 – 0,05
P2O5 0,11 – 0,15
MgO 0,01 – 0,05
strata prażenia 0,1 – 0,5
 • Aktywność (U238 + Th232)                            4 Bq/g ± 2,5% (typowe)

 

 1. Właściwości fizyczne:
kąt nasypu 30°
ciężar właściwy 4,7 g/cm3
gęstość nasypowa 2,7 t/m3
temperatura topnienia 2.200°C
twardość w skali Mohsa 7,5
ciepło właściwe 550 J/kg*°C dla 22°C

 

 1. Wielkość cząstek:
Numer Mesh Rozmiar sita w µm Pozostałość na sicie w % typowa Pozostałość na sicie w % zakres
85 180 0 0 – 2
100 150 0,5 0 – 5
120 125 1,5 0 – 10
140 106 9 5 – 20
170 90 40 30 – 50
200 75 38 30 – 50
<200 <75 12 2 – 20
 • d50               90 µm typowe
 • AFS         140 – 150 typowe

Uwaga: rozkład wielkości piasku cyrkonu nie może być zagwarantowany z powodu jego naturalnego zróżnicowania wielkości.

 1. Zastosowanie: surowiec dla przemysłu ceramicznego, szkła w telewizorach, materiałów ogniotrwałych i chemikaliów cyrkonowych.
 2. Opakowania:
  big-bag’i po 1.200 kg.
 3. Ogólne warunki:
  specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.