Bemit P84-VLS

Bemit – opis produktu:
Główne zastosowanie: środek zmniejszający palność i wypełniacz do tworzyw sztucznych, kataliza w przemyśle petrochemicznym, przemysł ceramiczny

Bemit – skład chemiczny:

Skład chemiczny [%]: Typowe
Al2O3 79 – 85
Fe2O3 0,02 – 0,1
Na2O (łącznie) 0,01 – 0,05
zawartość bemitu, AIO(OH) > 99

Bemit – właściwości fizyczne:

Właściwości fizyczne: Typowe
strata prażenia (1 h/800˚C) [%] 16 – 19
powierzchnia właściwa (BET) [m2/g] 2 – 8
gęstość nasypowa [g/I] 700 – 1100
rozkład wielkości cząstek
średnia d50 [µm] 10 – 15
charakterystyka biały proszek

Bemit – standardowe opakowanie:

  • big-bag

Wojciech Szwaja