Mączka dolomitowa suszona gat. “B”

Mączka dolomitowa suszona gat. “B” – jakość i skład chemiczny:

CaO min. 30%
MgO min. 20%
Fe2O3 max. 0,05%
wilgoć max. 0,5%

 

Mączka dolomitowa suszona gat. “B” – granulacja:

produkt powyżej 0,045 mm max. 1%
poniżej 0,025 mm 90-95%

 

Powyższe parametry jakościowe zostały opracowane na podstawie średnich dziennych parametrów naszego dostawcy.