Szmergiel

Szmergiel GW

– jest twardym granulatem na bazie naturalnego tlenku glinu (korundu), idealnym do mielenia ryżu

– ma sześcienne, wielokątne ziarno o bardzo szorstkiej powierzchni

– dzięki swojej szorstkiej powierzchni, granulat szmergla GW zapewnia doskonałą przyczepność

– cząstki szmergla GW są bardzo twarde i wytrzymałe i dlatego nie są łamliwe jak inne twarde

substancje

– jest używany w młynach ryżowych jako środek do obłuskiwania i polerowania ryżu

– łączy się niemal ze wszystkimi materiałami wiążącymi, takimi jak cement magnezjowy lub żywice

– jest chemicznie obojętny, wysoce odporny na warunki atmosferyczne i nie wpływają na niego

rozcieńczone kwasy, alkalia, oleje, benzyny i smary

– jest w 100% naturalny i przyjazny dla środowiska

 

Szmergiel GW – standardowa wielkość ziarna:

następujące standardowe wielkości ziarna są dostępne:

wielkość ziarna / nr rozmiar
10 1,7 – 2,5 mm
12 1,0 – 2,0 mm
14 0,8 – 1,7 mm
16 0,6 – 1,4 mm
18 0,5 – 1,0 mm
20 0,3 – 0,8 mm
25 0,2 – 0,8 mm
30 0,2 – 0,6 mm

Inne rozmiary dostępne na życzenie.

 

Szmergiel GW – opakowania:

25 kg worki polietylenowe/polipropylenowe
50 kg worki polietylenowe/polipropylenowe
50 kg podwójne torby bawełniane
1000 kg big-bag’i

 

Szmergiel GW – skład chemiczny:

Al2O3 tlenek glinu ca 63 %
Fe2O3 tlenek żelaza ca 24 %
TiO2 tlenek tytanu ca 3 %
SiO2 tlenek krzemu ca 5 %
L.O.I. strata prażenia ca 3 %

 

Szmergiel GW – właściwości fizyczne:

kolor: ciemnoszary
twardość (w skali Mohsa): 9
ciężar właściwy: 3,85 g/cm3
gęstość nasypowa: ca 1700 g/l
odporność na rozdrobnienie:

(metoda Los Angeles, EN 1097-2)

9
wartość polerowalności kamienia:

(PSV, EN 1097-8)

63
odporność na ścieranie:

(Micro-Deval, EN 1097-1)

6

 Składowanie:

– chronić opakowania przed bezpośrednim nasłonecznieniem

– brak dalszych ograniczeń składowania

 Informacje dodatkowe:

– wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza

specyfikacja jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.

– nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu,

ponieważ warunki jego użycia pozostają poza naszą kontrolą.