Czarne węgliki krzemu gatunek STONE

Mikro ziarna czarnego węglika krzemu do polerowania kamienia.

Mikro ziarna czarnego węglika krzemu, produkowane zgodnie ze standardami FEPA i nadające się w szczególności do aplikacji polerowania kamienia.

 

Czarne węgliki krzemu gatunek STONE – typowy skład chemiczny:

SiC Wolne C Wolne SiO2 Fe2O3
98,0 % 0,3 % 1,5 % 0,5 %

 

Czarne węgliki krzemu gatunek STONE – wielkość i kształt ziarna:

Mikroziarna
Nr granulacji Ø ds50 µm Gęstość upakowania luzem (LPD) g/cm3
F 240 44,5 ± 2,0 1,40 – 1,52
F 280 36,5 ± 1,5 1,40 – 1,52
F 320 29,2 ± 1,5 1,30 – 1,42
F 360 22,8 ± 1,5 1,30 – 1,40
F 400 17,3 ± 1,0 1,15 – 1,25
F 500 12,8 ± 1,0 0,90 – 1,00
F 600 9,3 ± 1,0 0,90 – 1,00

 

Procedury analityczne:

Rozkład wielkości cząstek jest mierzony zgodnie ze standardem FEPA 42-2:2006

Gęstość upakowania luzem (LPD = Loose Pack Density) jest mierzona zgodnie ze standardem

FEPA 44-2:2006

Skład chemiczny zgodnie z ANSI* B74.15-1992 (R2000)

*American National Standards Institute – instytucja ustalająca normy techniczne obowiązujące w USA

 

Opakowania:

25 kg worki papierowe

 

 

Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji produktu są oparte na informacjach podanych przez naszego dostawcę i ukazują typowe właściwości dla produktów producenta, jakie są aktualnie produkowane w różnych miejscach wytwarzania. Jednakże dalszy rozwój i dostosowanie produktów do życzeń klientów mogą skutkować zmianami powyższych danych. Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji procesu wytwarzania tego produktu i zmiany specyfikacji w dowolnym momencie. Dlatego też niniejsze typowe właściwości nie stanowią dokładnej specyfikacji klienta, która musi być opracowana oddzielnie w ramach oferty handlowej. Produkt jest wytwarzany zgodnie z najlepszą wiedzą naszego dostawcy jako część jego systemu zapewnienia jakości. Niemniej jednak nie zwalnia to klientów z ich własnych kontroli odbiorczych. Klienci muszą również przeprowadzić własne testy, aby określić, czy produkt spełnia wymogi celu, do którego zostanie użyty.