Mączka kwarcowa

Mączka kwarcowa oferowana przez firmę Wojciech Szwaja “GrayWolf” z siedzibą w Częstochowie, dzieli się na dwie serie GQ oraz GW. Mączki kwarcowe z serii GQ i GW są poddanymi obróbce piaskami kwarcowymi o wyjątkowo bogatej zawartości SiO2 powyżej 99% (typowe wartości dla serii GQ to 99,4%, a dla serii GW 99,6%) oraz bardzo niskiej zawartości tlenku żelaza. Typowa zawartość Fe2O3 dla serii GQ wynosi 0,04%, a dla serii GW jeszcze mniej bo 0,03%. Seria GQ ma zastosowanie głównie w przemyśle ceramicznym, typowe uziarnienia to mączki 63 mikrony i 45 mikronów. Seria GW posiada jeszcze drobniejsze uziarnienia, począwszy od d50 równego 27 mikronom do mączki najdrobniejszej o d50 równemu 6 mikronom. Mączki kwarcowe GW są wytwarzane poprzez mielenie w bezżelazowym środowisku oraz sortowanie z wykorzystaniem separatorów powietrza. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi ceramicznym, tworzyw sztucznych, budowlanym i odlewniczym. Wszystkie oferowane przez nas mączki kwarcowe mogą być dostarczane luzem, w big-bag’ach lub workach.

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach mączek kwarcowych,ich wielostronnych zastosowaniach i aktualnych cenach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja

Mączka kwarcowa