Elektrokorund brązowy

Elektrokorund brązowy

Elektrokorund brązowy: analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 96,14 min. 95,0
SiO2 0,90 max. 2,0
Fe2O3 0,23
 TiO2 2,25
 CaO 0,20
 MgO 0,20
 Na2O 0,02
K2O 0,05

 

Elektrokorund brązowy: właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 3,85 3,83 g/cm3
Absorpcja wody 0,50 %
Porowatość pozorna 2 %

 

Elektrokorund brązowy: skład mineralogiczny
Faza główna α–Al2O3
Faza drugorzędna

 

Wojciech Szwaja