Tlenek miedzi czarny min. 98% CuO

Wygląd: drobny, czarny proszek

Wzór chemiczny: CuO

 

ZASTOSOWANIE: oligoelement dla rolnictwa, surowiec do katalizatora, surowiec do produkcji pigmentów w ceramice, szklarstwie i tworzywach sztucznych, surowiec do sztucznych ogni.

 

Tlenek miedzi czarny min. 98% CuO – analiza chemiczna:
CuO min. 98 %
Cu min. 78 %
Cl max. 0,4 %
Cd 16 ppm
Hg max. 5 ppm
Zn 100 ppm
Pb max. 60 ppm
Fe 100 ppm
Cr max. 20 ppm
pozostałość max. 0,5 %

 

Tlenek miedzi czarny min. 98% CuO – właściwości fizyczne:
strata prażenia przy 600 °C max. 3 %
temperatura topnienia 1326 °C
rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w gorącej i zimnej wodzie; rozpuszcza się w roztworze NH4Cl i KCN
masa cząsteczkowa 79,55
gęstość względna pozorna 1,5 ÷ 1,7 t/m3

 

Tlenek miedzi czarny min. 98% CuO – analiza wielkości cząstek:
D (0,1) = 0,3 ÷ 0,2 μm
D (0,5) = 0,8 ÷ 0,3 μm
D (0,9) = 2,3 ÷ 0,5 μm

 

OPAKOWANIA: worki po 20 kg lub 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg

 

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu.

Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.