Pseudobemit P76

Pseudobemit – opis produktu:
Główne zastosowanie: kataliza w przemyśle petrochemicznym, aktywowany tlenek glinu, przemysł ceramiczny

Pseudobemit – skład chemiczny:

Skład chemiczny [%]: Typowe
Al2O3 72 – 77
Na2O (łącznie) 0 – 0,3
SiO2 0,1 – 0,5
Fe2O3 0,01 – 0,09
S 0,1 – 0,5
zawartość AIO(OH) 99

Pseudobemit – właściwości fizyczne:

Właściwości fizyczne:                 Typowe
strata prażenia (800˚C) [%]              23 – 30
powierzchnia właściwa (BET) [m2/g]        250 – 330
gęstość nasypowa [g/I]            250 – 400
wilgoć [%]                  5,0
rozkład wielkości cząstek
średnia d50 [µm]          15 – 25
charakterystyka    biały proszek

Pseudobemit – standardowe opakowanie:

  • big-bag

Wojciech Szwaja