Tlenek kobaltu

tlenek kobaltuTlenek kobaltu (tetratlenek trikobaltu Co3O4) jest to bazaltowo-szary proszek używany do wytwarzania pigmentów ceramicznych oraz fryt.

  1. Tlenek kobaltu – skład chemiczny (%):
Pierwiastek %
Co min. 72
Ni ≤ 0,030
Fe ≤ 0,050
Cu ≤ 0,010
Mn ≤ 0,010
Zn ≤ 0,010
Ca ≤ 0,150
Mg ≤ 0,100
Na ≤ 0,080
Pb ≤ 0,005
Cd ≤ 0,003
  1. Właściwości fizyczne:
  • wygląd – bazaltowo-szary proszek
  • pozostałość na sicie 400 mesh (38 µm) – max. 0,1 %
  • gęstość właściwa – 6,07 – 6,08 g/cm3
  1. Zastosowanie: · używany do wytwarzania pigmentów ceramicznych oraz fryt.
  2. Opakowania: · worki po 25 kg.
  3. Ogólne warunki: specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.

By dowiedzieć się więcej o tlenku kobaltu, jego wielostronnych zastosowaniach i aktualnych cenach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja