Piaski szklarskie – drobne GW

Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałym surowcem dla przemysłu szklarskiego oraz do szerokiego zakresu zastosowań w innych gałęziach przemysłu.

Piaski są sprzedawane mokre lub suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.

 

  1. UZIARNIENIE I INNE CECHY:
Gatunki ► GW 10J GW 12J GW 25J Jednostka Metoda badań
średnia wielkość ziarna (d50) 0,21 0,19 0,18 mm odsiew
AFS 65 71 74 odsiew
gęstość nasypowa 1,41 1,41 1,41 kg/l
> 800 μm % odsiew
> 630 μm % odsiew
> 500 μm % odsiew
> 400 μm 0,5 0,4 0,33 % odsiew
> 315 μm 5 4,5 3,5 % odsiew
> 200 μm 54 40,5 35,4 % odsiew
> 100 μm 38 52 57,5 % odsiew
>   63 μm 2 2,4 3,04 % odsiew
<   63 μm 0,5 0,2 0,23 % odsiew


  1. ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
Gatunki ► GW 10J GW 12J GW 25J
SiO2 99,7 99,7 99,3
Fe2O3 0,010 0,012 0,025
Al2O3 0,1 0,15 0,3
TiO2 0,02 0,03 0,15

 

  1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
gęstość (g/ml) 2,65
twardość (skala Mohsa) 7
strata podczas wyżarzania (%) 0,06 – 0,25
wilgotność w stanie mokrym (%) max. 8,0
wilgotność w stanie suchym (%) max. 0,2
pH 7,3

 

Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów. Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.