Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY5Z

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY5Z – opis
  • proszki tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru o stężeniu molowym 5% o wysokiej czystości chemicznej
  • dobre przewodnictwo jonowe
  • dyspergowalny suszony rozpyłowo proszek

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY5Z – główne zastosowania

  • czujniki tlenu

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY5Z – właściwości ceramiczne

  • dobre przewodnictwo jonowe
  • osiągalna wysoka zdolność spiekania
  • drobna mikrostruktura

 

Tlenki cyrkonu stabilizowane tlenkiem itru CY5Z – typowa analiza chemiczna (ppm)

ZrO2 + HfO2* Y2O3 Al2O3** SiO2 Na2O TiO2 Fe2O3 CaO
91,9 % 8 % 10 20 25 10 10 20

*    poprzez różnicę

** Al2O3: do 5%  dla gatunku A

 

Zakres produktu: właściwości fizyczne

CY5Z-NS CY5Z-NA
Al2O3 / do 5%
pole powierzchni właściwej (m2/g) 7 ± 1
D50 (µm)

D90 (µm)

0,3 ± 0,1

< 1,0

gęstość nasypowa luzem (g/cm3) 1,3 ± 0,2

metoda analityczna: dyfrakcja laserowa


Właściwości użytkowe

– spiekanie ceramiczne

  CY5Z-NS CY5Z-NA
gęstość ceramiczna (g/cm3) ≥ 6,0 ≥ 6,0
temperatura spiekania (oC) 1500 1450

 

– przewodnictwa jonowe

przewodnictwo (S/cm) CY5Z-NS* CY5Z-NA**
300°C 4 x 10-6 3 x 10-6
400°C 6,4 x 10-5 5,9 x 10-5
800°C 2,5 x 10-2 2 x 10-2

*    spiekanie w 1500°C, 2h

** spiekanie w 1450°C, 2h

 

Opakowania

  • 25 kg plastikowe beczki
  • inne opakowania są dostępne na życzenie klienta

 

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.