Tlenki magnezu FloMag® PWT (wszystkie gatunki)

Granulowane Tlenki Magnezu do Uzdatniania Wody Pitnej

Tlenki magnezu FloMag® PWT (wszystkie gatunki) – opis
produkty granulowanego tlenku magnezu FloMag® PWT są mediami filtracyjnymi przeznaczonymi specjalnie do uzdatniania wody pitnej.FloMag® PWT posiada certyfikat NSF* zgodności z wymaganiami normy NSF nr 60 “Związki chemiczne dla uzdatniania wody pitnej – wpływ na zdrowie” w kategoriach regulacji pH oraz koagulacji i flokulacji.

* NSF International  – niezależna organizacja bezpieczeństwa i zdrowia publicznego w USA

 

Tlenki magnezu FloMag® PWT (wszystkie gatunki) – zastosowanie
FloMag® PWT jest przeznaczony do wykorzystania w punkcie neutralizacji kwasów w uzdatnianiu wody pitnej.

Do typowych zastosowań należy regulacja pH wody pitnej o pH większym niż 4.

 

Tlenki magnezu FloMag® PWT (wszystkie gatunki) – poziom wykorzystania 
maksymalny poziom wykorzystania wynosi 100 mg/l.

 

Tlenki magnezu FloMag® PWT (wszystkie gatunki) – właściwości chemiczne i fizyczne 
Typowe
tlenek magnezu, MgO % min. 97,0
gęstość nasypowa lb/ft3 72 (1,15 g/cm3)
gęstość po ubiciu lb/ft3 78 (1,25 g/cm3)
Gatunek: Górny rozmiar: Dolny rozmiar:
% przesiane  mesh % przesiane   mesh
FloMag® PWT 6 X 16 min. 98    6 (3,36 mm) max. 10     16 (1,19 mm)
FloMag® PWT 12 X 40 min. 95  12 (1,68 mm) max. 10     40 (0,40 mm)
FloMag® PWT Prilled-30 min. 96  16 (1,19 mm) max. 15   100 (0,149 mm)

 

OPAKOWANIA
Dostępne w 50-funtowych, powlekanych polietylenem, wielowarstwowych workach oraz w big-bag’ach po 2.000 lb.

 

SKŁADOWANIE
Przechowywać w suchym miejscu.  Narażenie na działanie wilgoci może spowodować zbrylenia.

 

FloMag® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.