Szamot Arcicast 47

Analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 46,54 min. 46,0
SiO2 48,78
Fe2O3 1,12 max. 1,5
TiO2 3,10
CaO 0,14
MgO 0,10
Na2O 0,09 max. 0,3
K2O 0,09

 

Właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 2,59 2,50 g/cm3
Absorpcja wody 1,70 %
Porowatość pozorna 4 %