Chlorek magnezu spożywczy E 511

Opis produktu:

chlorek magnezu spożywczy (MgCl2 * 6H2O) E 511 to drobny, bezbarwny proszek/kryształki o silnych właściwościach higroskopijnych.
Wykorzystywany głównie w przemyśle spożywczym, spełnia wszystkie kryteria określone Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającym specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (pełny tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Nr EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances): 232-094-6
Nr CAS (Chemical Abstracts Service): 7791-18-6
Masa cząsteczkowa: 203,30

Skład chemiczny:

charakterystyka jednostka min. max.
oznaczenie zawartości (MgCl2 * 6H2O) % 99,0 103,0
pH (5%) 4,5 9,2
amon mg/kg 1,0
arsen (As) mg/kg 0,1
miedź (Cu) mg/kg 1,0
ołów (Pb) mg/kg 1,0
cynk (Zn) mg/kg 0,5
rtęć (Hg) mg/kg 0,05
kadm (Cd) mg/kg 0,1
opis drobny bezbarwny proszek/kryształki
identyfikacja odpowiada
wygląd roztworu (10%) odpowiada
kwasowość/alkaliczność odpowiada

Opakowanie:

worki po 25 kg netto każdy, palety po 1.000 kg netto (40 worków x 25 kg) – towar sprowadzany na zamówienie klienta. Możliwe również dostawy całosamochodowe po 24,00 MT.

Składowanie i postępowanie:

przechowuj go w suchym miejscu; produkt silnie higroskopijny; rozpływa się przy względnej wilgotności powietrza powyżej 30%.