Tlenek magnezu

Tlenek magnezu MagChem 30Specyfikacje tlenków magnezu

Poniżej prezentujemy tlenki magnezu, cieszące się największym zainteresowaniem ze strony naszych klientów (Magnezyty kaustyczne kalcynowane znajdziecie w odrębnej grupie produktów):

Tlenek magnezu – Identyfikacja produktu

Numery:

EC: 215-171-9
CAS: 1309-48-4
PKWiU: 08.99.29.0
Kod PCN: 2519 90 90

Źródła surowca do produkcji tlenków magnezu

Większość tlenków magnezu produkowanych w dzisiejszych czasach powstaje poprzez przetwarzanie naturalnie występujących minerałów:

  • magnezytów (naturalnych węglanów magnezu),
  • bogatych w magnez solanek,
  • wód morskich.

Tlenki magnezu produkowane z magnezytów czyli węglanów magnezu

Bogate złoża magnezytów znajdują się w Brazylii, Kanadzie, Chinach i wielu innych krajach.
Węglan magnezu (surowy magnezyt), kiedy zostanie podgrzany do temperatury pomiędzy 700oC a 1000oC, rozkłada się termicznie tworząc tlenek magnezu i dwutlenek węgla:

MgCO3 — ciepło ⇨ MgO + CO2 (gaz)

Ten rodzaj tlenków magnezu prezentujemy w odrębnej grupie produktów Magnezyty kaustyczne kalcynowane, dlatego nie będziemy się nimi tu zajmować.

Tlenki magnezu produkowane z bogatej w magnez solanki

Najpierw, naturalnie występująca solanka jest mieszana z kalcynowanym dolomitem i wodą, by stworzyć rozwodnioną zawiesinę, zawierającą wodorotlenek magnezu i chlorek wapnia:

CaCl2+MgCl2+H2O + (CaO•MgO) + 2H2O 2Mg(OH)2 + 2CaCl2 + H2O
solanka + kalcynowany dolomit + woda wodorotlenek magnezu + chlorek wapnia + woda

Wodorotlenek magnezu i chlorek wapnia wytworzone z tej reakcji występują razem, ale w dwóch odmiennych stanach fizycznych: o ile wodorotlenek magnezu formuje się jako cząsteczki stałe, o tyle chlorek wapnia jest rozpuszczony w fazie wodnej. Grawitacja powoduje, że cząsteczki stałe oddzielają się od cieczy z zawiesiny wodnej, ponieważ wodorotlenek magnezu jest cięższy od wody. Następnie osiadłe na dnie cząsteczki stałe są odfiltrowywane, by usunąć z nich pozostałą wodę i przepłukiwane, by usunąć chlorki. W ten sposób powstaje wypłukana i przefiltrowana papka, która następnie jest poddawana ogrzewaniu np. w piecu obrotowym, gdzie ulega termicznemu rozkładowi (kalcynacji), tworząc tlenek magnezu:

2Mg(OH)2 — ciepło ⇨ 2MgO + 2H2O (para)

Kilka rodzajów pieców może być użytych na etapie kalcynacji. Kalcynacja nie tylko przekształca wodorotlenek magnezu w tlenek magnezu, ale jest również najważniejszym etapem do określenia sposobu wykorzystania produktu końcowego.

trzy podstawowe typy wypalanego tlenku magnezu, które mogą być uzyskane w wyniku kalcynacji. Różnią się między sobą w zależności od stopnia reaktywności, pozostałej po wystawieniu na oddziaływanie bardzo wysokich temperatur. Oryginalne, pierwotne cząsteczki wodorotlenku magnezu są zazwyczaj duże i luźno połączone. Wystawienie cząstek na termiczną degradację powoduje, że ich struktura zmienia się tak, że pory powierzchniowe są powoli zatykane, a brzegi zaokrąglają się. Dlatego zmiana termalna drastycznie wpływa na reaktywność tlenku magnezu, ponieważ mniej pola powierzchni i porów jest dostępnych dla reakcji z innymi związkami.

1. Tlenek magnezu całkowicie palony (pole powierzchni: < 0,1 m2/g)

Temperatury, których używa się do kalcynacji, by wyprodukować ogniotrwały typ magnezytu są pomiędzy 1500oC i 2000oC, a powstały w ten sposób tlenek magnezu nazywany jest “martwo palonym” /z ang. ”dead burned”/, ponieważ większość, jeśli nie całość, jego reaktywności została wyeliminowana. Taki typ tlenku magnezu jest najczęściej stosowany w przemyśle metalurgicznym.

2. Mocno palony tlenek magnezu (pole powierzchni: 0,1 – 1,0 m2/g)

Drugim rodzajem tlenku magnezu produkowanym poprzez kalcynację w temperaturze od 1000oC do 1500oC jest tak zwany tlenek magnezu “mocno palony”. Ze względu na wąski zakres reaktywności, typ ten najczęściej stosuje się tam, gdzie są wymagane wolny rozkład lub reaktywność chemiczna.

3. Lekko palony tlenek magnezu (pole powierzchni: 1,0 – 250 m2/g)

Trzeci typ MgO jest produkowany poprzez kalcynację w temperaturach wahających się w granicach od 700oC do 1000oC i jest nazywany “lekko palonym” lub “kaustycznym”. Dzięki szerokiemu zakresowi reaktywności, jego zastosowania przemysłowe są dość zróżnicowane i wielostronne.

Tlenki magnezu produkowane z wody morskiej

Proces wytwarzania tlenków magnezu z wody morskiej nie odbiega zasadniczo od tego, służącego do wytwarzania tlenków magnezu z solanek (solanki i woda morska różnią się jedynie koncentracją magnezu), w związku z tym został tu pominięty.

Tlenek magnezu – Zastosowanie

Wszystkie tlenki magnezu, niezależnie od sposobu ich wytworzenia, znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz dziedzinach życia. Oprócz gatunków typowo technicznych, w naszej ofercie znajdziecie Państwo również gatunki paszowe, spożywcze i farmaceutyczne o adekwatnych stopniach czystości.
O szczegóły pytajcie naszych sprzedawców.