Tlenek miedzi czarny min. 97% CuO

Wygląd: drobny, czarny proszek

Wzór chemiczny: CuO

 

ZASTOSOWANIE: oligoelement dla rolnictwa, surowiec do katalizatora, surowiec do produkcji pigmentów w ceramice, szklarstwie i tworzywach sztucznych, surowiec do sztucznych ogni.

 

Tlenek miedzi czarny min. 97% CuO – analiza chemiczna:
CuO min. 97 %
Cu min. 77 %
Cu2O max. 0,5 %
Cl max. 0,2 %
Cd max. 5 ppm
As max. 5 ppm
Hg max. 5 ppm
Tl max. 5 ppm
Zn max. 1000 ppm
Pb max. 100 ppm
Fe max. 2000 ppm
Ni max. 30 ppm
Mn max. 30 ppm
Cr max. 30 ppm
Ba max. 20 ppm
SO4 max. 300 ppm
pozostałość max. 2,0 %

 

Tlenek miedzi czarny min. 97% CuO – właściwości fizyczne:
strata prażenia przy 600 °C max. 0,2 %
temperatura topnienia 1326 °C
rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w gorącej i zimnej wodzie; rozpuszcza się w roztworze NH4Cl i KCN
masa cząsteczkowa 79,55
gęstość względna pozorna 2,5 ÷ 2,8

 

Tlenek miedzi czarny min. 97% CuO – analiza wielkości cząstek:
D (0,1) = 6,416 μm
D (0,5) = 16,046 μm
D (0,9) = 30,440 μm

 

OPAKOWANIA: worki po 20 kg lub 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg

 

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu.

Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.