Piaski odlewnicze GW

Piaski o wysokiej zawartości SiO2 i odpowiedniej wielkości cząstek są doskonałym surowcem w przemyśle odlewniczym do odlewania w formach piaskowych i do produkcji rdzeni piaskowych. Piaski odlewnicze znajdują szerokie zastosowanie w chemii budowlanej do produkcji mas klejących, wyrównujących i do spoinowania, a także specjalnych zapraw budowlanych i tynków. Inne zastosowanie obejmuje napowietrzanie naturalnej murawy.

Piaski są sprzedawane mokre lub suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.

 

  1. UZIARNIENIE, WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I INNE CECHY:

Gatunki ► GW 52 GW 53 GW 54 GW 55 GW 56 Jednostka Metoda badań
średnia wielkość ziarna (d50) 0,31 0,27 0,22 0,16 0,13 mm odsiew
początek spiekania 1300 1300 1300 1400 1500 °C
degradacja termiczna 1550 1550 1550 1550 1550 °C
pH 7 7,5 7,4 7,8 7,5
AFS 48,7 54 60 100,5 127 odsiew
wypłukane substancje 0,14 0,12 0,06 0,15 0,22 %
strata podczas wyżarzania 0,11 0,22 0,22 0,25 0,26 %
gęstość 2,65 g/ml
twardość (skala Mohsa) 7
wilgotność w stanie mokrym max. 8,0 %
wilgotność w stanie suchym max. 0,2 %
gęstość nasypowa 1,48 1,48 1,47 1,48 1,48 kg/l
> 1000 µm % odsiew
> 630 µm 0,90 0,29 0,15 % odsiew
> 500 µm 9,9 4,4 1,7 0,13 0,8 % odsiew
> 400 µm 15,9 10,4 4 0,8 1,5 % odsiew
> 315 µm 23,7 21,4 12,2 4,65 3,9 % odsiew
> 200 µm 34,4 41,6 41 29,22 13,85 % odsiew
> 100 µm 14,85 20,66 39 54,6 47,6 % odsiew
> 63 µm 0,35 1,25 1,95 8 21,35 % odsiew
< 63 µm 2,6 11 % odsiew

 

  1. ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:

Gatunki ► GW 52 GW 53 GW 54 GW 55 GW 56
SiO2 99,3 99,2 99,2 99,0 99,0
Fe2O3 0,04 0,04 0,04 0,07 0,09
K2O + Na2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
CaO + MgO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

 

Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów. Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.