Tlenek magnezu Elastomag® 170

Specjalny Gatunek Tlenku Magnezu

Tlenek magnezu Elastomag® 170 – opis
Elastomag® 170 jest niskokosztowym, mikronizowanym gatunkiem tlenku magnezu o wysokiej reaktywności, produkowanym z solanki chlorku magnezu oraz wapna dolomitowego.

 

Tlenek magnezu Elastomag® 170 – zastosowanie
Elastomag® 170 jest stosowany jako środek opóźniający sieciowanie w różnorodnych elastomerach i klejach, jako środek zagęszczający w tłoczywach termoutwardzalnych SMC* i BMC** i jako akceptor w halogenowanych polimerach. Elastomag® 170 może być używany do wytwarzania magnezowych substancji chemicznych.

* SMC = Sheet Moulding Compound – tłoczywo w formie płytowej

** BMC = Bulk Moulding Compound – tłoczywo w postaci bezkształtnej masy lub sypkiego granulatu

 

Tlenek magnezu Elastomag® 170 – Skład chemiczny
Typowe Specyfikacja
 tlenek magnezu, MgO % 98.5 min. 96.00
 tlenek wapnia, CaO % 1.00 max. 1.50
 chlorek, Cl– % 0.30 max. 0.50
 strata prażenia % 5.40 max. 8.50

 

Tlenek magnezu Elastomag® 170 – Właściwości fizyczne 
 przesiane przez sito 325 mesh % 99.99 min. 99.50
 MAI* (wskaźnik aktywności Mortona) mg/g 180 160 – 210
 pole powierzchni m2/g 170

*MAI = Morton Activity Index

 

OPAKOWANIA Dostępne w 50-funtowych, powlekanych polietylenem, wielowarstwowych papierowych workach na paletach obciągniętych folią termokurczliwą.

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym miejscu. Uszczelniaj otwarte worki.

 

Elastomag® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.