Szamot N-42/44

Analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 43,45 min. 42,0
SiO2 52,75
Fe2O3 1,22 max. 1,5
TiO2 1,54
CaO 0,14
MgO 0,03
Na2O 0,07 max. 0,20
K2O

 

Właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 2,46 2,42 g/cm3
Zdolność absorpcji 2,26 %
Porowatość pozorna 6 %
Ogniotrwałość 1750 °C

 

Skład mineralogiczny
Faza główna mulit ≈ 60 %
Faza drugorzędna krystobalit ≈ 30 %

 

Inne informacje
Szamot wysokoglinowy, wolny od alkaliów oraz o niskiej zawartości żelaza odpowiedni do formowanych i nieformowanych materiałów ogniotrwałych.