Mączka dolomitowa suszona gat. “D”

Mączka dolomitowa suszona gat. “D” < 0,5 mm – jakość i skład chemiczny:

CaO min. 30%
MgO min. 20%
Fe2O3 max. 0,05%
wilgoć max. 0,5%

Mączka dolomitowa suszona gat. “D” < 0,5 mm – granulacja:

 

produkt powyżej 0,5 mm 0%
0,5-0,3 mm max. 5%
0,3-0,1 mm 35-55%
poniżej 0,1 mm 40-55%

 

Powyższe parametry jakościowe zostały opracowane na podstawie średnich dziennych parametrów naszego dostawcy.