Wodorotlenek magnezu MagChem® MH-10

Specjalny wodorotlenek magnezu w proszku

Wodorotlenek magnezu MagChem® MH-10 – opis
MagChem® MH-10 jest technicznym gatunkiem wodorotlenku magnezu o wysokiej czystości produkowanym z bogatej w magnez solanki.
Wodorotlenek magnezu MagChem® MH-10 – zastosowanie
MagChem® MH-10 nadaje się do wykorzystania w produkcji soli magnezowych, ceramiki oraz do innych zastosowań chemicznych ogólnego przeznaczenia.
Wodorotlenek magnezu MagChem® MH-10 – skład chemiczny
  Typowe Specyfikacja

 

wodorotlenek magnezu, Mg(OH)2 % 98.6 min. 98.0
tlenek magnezu, MgO (ekwiwalent) % 68.1 min. 67.7
tlenek wapnia, CaO % 0.55 max. 0.70
ditlenek krzemu, SiO2 % 0.25 max.0.35
tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.10 max. 0.20
tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.07 max. 0.15
chlorek, Cl % 0.20 max. 0.35
siarczyn, SO32- % 0.15 max. 0.25
strata prażenia % 30.5 min. 29.5
wilgoć powierzchniowa % 0.50 max. 2.00
Wodorotlenek magnezu MagChem® MH-10 – właściwości fizyczne
Typowe Specyfikacja
przesiane przez sito 325 mesh % 99.6 min. 99.0
gęstość nasypowa luzem g/l 350-600
pole powierzchni m2/g 10 7-18
średnia wielkość cząstek µ (mikron) 4 2-8
Wodorotlenek magnezu MagChem® MH-10 – opakowania

Dostępne w 55.1 lb (25 kg) powlekanych polietylenem, wielowarstwowych workach na paletach obciągniętych folią termokurczliwą, w 1000 kg big-bag’ach  lub luzem w samochodach ciężarowych.

 

 

MagChem® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC
Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

 

 

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.