Wodorotlenek magnezu MagShield® S NB-10 i UF NB-10

Powlekany stearynianem wodorotlenek magnezu do zastosowań w opóźniaczach palenia, poliolefinach i polichlorkach winylu

Wodorotlenek magnezu MagShield® S NB-10 i UF NB-10 – opis
wodorotlenki magnezu MagShield® są dostępne ze specyficznymi powłokami stearynianowymi, by wzmocnić ich wydajność w żywicach termoplastycznych. Obróbka może poprawić właściwości fizyczne i umożliwić zwiększone obciążenia.
Wodorotlenek magnezu MagShield® S NB-10 i UF NB-10 – zastosowanie
powłoka MagShield® jest nakładana w zastrzeżonym procesie, bezpośrednio w reakcji kwasu tłuszczowego z powierzchnią wodorotlenku magnezu. Ten proces posiada zaletę w postaci spójnych poziomów powlekania z dobrą poprawą kompatybilności i minimalną aglomeracją. Materiał jest dostępny w różnych wielkościach przesiewu: gatunku standardowym (MagShield® S NB-10) i bardzo drobnym (MagShield® UF NB-10). Produkty MagShield® mogą być poddawane działaniu różnych modyfikatorów powierzchni do poprawy kompatybilności i wydajności w tworzywach termoplastycznych.
Wodorotlenek magnezu MagShield® S NB-10 i UF NB-10 – skład chemiczny
Typowe Specyfikacja
wodorotlenek magnezu, Mg(OH)2 % 98.8 min. 98.5
tlenek wapnia, CaO % 0.55 max. 0.70
ditlenek krzemu, SiO% 0.20 max. 0.30
tritlenek diglinu, Al2O3 % 0.07 max. 0.10

 

tritlenek diżelaza, Fe2O3 % 0.10 max. 0.18
chlorek, Cl% 0.20 max. 0.32
tritlenek siarki, SO% 0.01 max. 0.05
strata prażenia % 30.5 min. 30.0
Wodorotlenek magnezu MagShield® S NB-10 i UF NB-10 – właściwości fizyczne
            MagShield® S NB-10 MagShield® UF NB-10
Typowe Typowe
gęstość nasypowa luzem, g/ml 0.40 0.40
twardość w skali Mohsa 2.5 2.5
kolor Huntera* 96 96
pole powierzchni, m2/g 12 13
ciężar właściwy 2.38 2.36
jasność TAPPI**, % 95 95
wielkość cząstek, mikrony d97 17 8
d90 11.5 5
d50 4.2 1
d30 1.0 0.5

*Hunter = Hunter Associates Laboratory, Inc.

**TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry

 

Wodorotlenek magnezu MagShield® S NB-10 i UF NB-10 – opakowania
Dostępne w 25 kg wielowarstwowych, wykładanych polietylenem workach na paletach obciągniętych folią termokurczliwą, w big-bag’ach po 1.000 kg lub luzem.

 

MagShield® jest znakiem handlowym Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC

 

Produkt jest wyprodukowany przez Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC i rozprowadzany w Polsce przez “GrayWolf” W.Szwaja we współpracy z M.A.F. Magnesite B.V.

Uwaga: informacja zawarta poniżej jest wierna i opracowana według najlepszej wiedzy i przekonania naszego dostawcy. Jakiekolwiek poczynione zalecenia bądź sugestie pozostają bez gwarancji wyniku, jako że warunki traktowania oraz zastosowania są poza naszą kontrolą; dlatego też, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkodę spowodowaną poprzez zastosowanie się do tych zaleceń. Sprzedający gwarantuje jedynie to, że produkt jest zgodny z przedstawionymi specyfikacjami. Jakakolwiek inna prezentacja lub gwarancja, wyrażona bądź domniemana, jest w szczególności odrzucana włączając w to zapewnienia zdatności do konkretnego celu oraz przydatności handlowej. Jedynym zobowiązaniem sprzedającego jak i producenta jest zastąpienie takiej ilości produktu, która została ujawniona jako wadliwa. Przed zastosowaniem, użytkownik winien zdefiniować przydatność produktu  dla zamierzonego zastosowania oraz to użytkownik ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedający ani producent nie jest odpowiedzialny w delikcie, kontrakcie lub jakiejkolwiek innej formie, za utratę bądź szkodę, przypadkową bądź następczą, wynikłą z zastosowania  albo niemożności zastosowania produktu.