Bemit MS65

Bemit – opis produktu:
Główne zastosowanie: wypełniacz dla przemysłu farb i lakierów

Bemit – skład chemiczny:

Skład chemiczny [%]: Typowe
Al2O3 79 – 85
Na2O (łącznie) 0,10 – 0,25
Fe2O3 0,02 – 0,10
dodatek 0,50 – 0,80
SiO2 0,05 – 0,07
zawartość bemitu, AIO(OH) > 99

Bemit – właściwości fizyczne:

Właściwości fizyczne: Typowe
zawartość bezwodna (3 h/105˚C) [%]          60 – 63
strata prażenia (1 h/105-800˚C) [%]          16 – 19
powierzchnia właściwa (BET) [m2/g]       5 – 15
współczynnik odbicia (R 460) [%]          88 – 93
gęstość [g/I]    1500 – 1700
średnia wielkość cząstek d50 [µm]     0,9 – 1,1
charakterystyka biała zawiesina

Bemit – standardowe opakowanie:

  • duży pojemnik do przewozu luzem (DDPL)

Wojciech Szwaja