Środek wybielający BLANCMIN ZG53

Środek wybielający BLANCMIN ZG53 – skład chemiczny [%]:

Tlenki Typowe
ZrO2 28,1
SiO2 38,5
Al2O3 23,5
Fe2O3 0,083
CaO 3,5
TiO2 0,07
HfO2 0,55
Li2O 1,1
strata prażenia 4,0

 

Środek wybielający BLANCMIN ZG53 – właściwości fizyczne:

  • ciężar właściwy                                                      3,80 g/cm3

Produkt homogenizacji

  • analiza pozostałości na sicie 45 µm                      1,8% (typowe)

Produkt kompozytowy w warstwach

  • analiza pozostałości na sicie 45 µm                      20% (typowe)

 

Zastosowanie:

  • środek wybielający do czerepów porcelanowych o wysokiej białości.

 

Opakowania:

  • 1000 kg big-bag’i.

 

Ogólne warunki:

specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.