Metakaolin GW 60

Metakaolin jest materiałem ukształtowanym z naturalnego surowca kaolinitu Al2O3*2SiO2*2H2O poprzez jego kalcynację w temperaturze powyżej 500oC. Jest to metastabilna faza przejściowa. W przeciwieństwie do kaolinitu minerału, metakaolin wykazuje bardzo mało wyrazistą strukturę kryształów podobną do kaolinitu – ma mniej lub bardziej amorficzną postać. Jednocześnie pojawia się częściowa konsolidacja spowodowana odwodnieniem pierwotnego materiału.

 

  Zastosowania metakaolinu

  1. Technologia betonu

Na całym świecie metakaolin jest stosowany w przemyśle budowlanym jako częściowy zamiennik cementu. Zaletą częściowego zastąpienia cementu metakaolinem jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna gotowych wyrobów betonowych (do 20% po 28 dniach – zastosowanie w betonie o wysokiej wytrzymałości), znacznie zwiększona odporność na chemicznie rozpuszczalną substancję (zmniejszenie o połowę) i ostatnie, ale nie mniej ważne, zwiększona odporność na przesiąkanie wody pod ciśnieniem. W odniesieniu do reaktywności metakaolinu z wodorotlenkiem wapnia to uczestniczy on w zapobieganiu wykwitom luźnego wapna. Ponadto metakaolin jest stosowany jako środek napowietrzający, co jest szczególnie potrzebne w przypadku betonów wymagających bardzo wysokiej odporności na mróz. Wszystkie wyżej wymienione zalety zastosowań metakaolinu zwiększają trwałość i żywotność betonowych mieszanek.

 

  1. Zaprawy do tynku

Udowodniono, że metakaolin jako środek pucolanowy w tynkach wapiennych ma kilka pozytywnych wpływów, zwłaszcza w przypadku tynków przeznaczonych do rekonstrukcji obiektów historycznych. Tynki z wapienno-pucolanowym środkiem wiążącym bez użycia betonu wykazują znacznie większą wytrzymałość na nacisk i zginanie z rozciąganiem niż klasyczne tynki wapienne. Również większość właściwości dotyczących wilgotności i temperatury jest porównywalna lub lepsza niż w przypadku klasycznych tynków. Jedynym wyjątkiem jest współczynnik rozszerzalności liniowej, który dla tynków wapienno-pucolanowych jest wyższy niż dla klasycznych tynków wapiennych. Dużą zaletą tynków wapienno-pucolanowych jest ich odporność na warunki atmosferyczne i doskonała odporność na mróz. Jeśli chodzi o porowatość metakaolinu i jego zdolność do zatrzymywania wody, wpływa to pozytywnie na gradient wilgotności przy dojrzewaniu świeżych tynków i zapobiega ich pękaniu.

 

  1. Geopolimerowy środek wiążący

Metakaolin może być stosowany jako utajona substancja hydrauliczna w aktywowanych alkalicznie mieszaninach, które wykazują wysoką odporność na działanie zarówno kwasów jak i substancji alkalicznych. W mieszaninie z wypełniaczami mineralnymi, alkalicznie aktywowany metakaolin jest podstawowym systemem wiążącym w cementach, dla których wymagana jest wysoka odporność na działanie kwasów i odporność na wysokie temperatury (do 1000 °C).

 

  1. Materiały ogniotrwałe

Metakaolin jest odpowiednim mikrowypełniaczem dla materiałów ogniotrwałych. Znajduje swoje miejsce w cementach ogniotrwałych, którym dostarcza, oprócz innych właściwości, odporność na działanie kwasów.

 

  1. Przemysł gumowy

Na całym świecie metakaolin jest stosowany jako wypełniacz w produkcji gumy, gdzie można nim zastąpić drogi skoagulowany dwutlenek krzemu. Również znane są jego zastosowania w produkcji niepalnych kabli, ponadto jest stosowany w produkcji mieszanek do opon i innych wyrobów przemysłu gumowego.

 

Wojciech Szwaja

Metakaolin GW 60
Charakterystyka:

metakaolin jest mielonym, przetworzonym termicznie przemytym kaolinem. Jest on używany jako dodatek do materiałów ogniotrwałych, betonów i zapraw, jako wypełniacz do gumy i tworzyw sztucznych, jak również do dalszych zastosowań.

Właściwości typowe i gwarantowane: typowe gwarantowane
zawartość Al2O3 % 40-42 min. 40
zawartość SiO2 % 51-53 50-55
zawartość Fe2O3 % 1,2-1,4 max. 1,45
zawartość TiO2 % 0,7-0,75 max. 0,8
zawartość K2O + Na2O % 1,35-1,45 max. 1,5
zawartość CaO % 0,25-0,30 0,05-0,5
zawartość MgO % 0,35-0,40 0,20-0,45
dalsze niewymienione tlenki % ca 0,5
strata prażenia (1100oC) % ca 1,5 max. 3,5
powierzchnia właściwa m2/g
 

Właściwości informacyjne:

rozkład wielkości cząstek

analizatorem Sedigraph

20 – 40 µm ⇒ 2,5 %

10 – 20 µm ⇒ 9,6%

5 – 10 µm ⇒ 27,4 %

2 – 5 µm ⇒ 15, 5 %

1 – 2 µm ⇒18,1 %

< 1 µm ⇒ 26,9 %

pozostałość na sicie 63 µm

40 µm

%

%

ca 1,0 (max. 2)

ca 1,8 (max. 3)

liczba olejowa g/100 l ca 63
białość (R 457) % ca 71
aktywność masowa Ra226          Bq/kg 100
indeks aktywności masowej I 0,8
Zalecenia dotyczące obsługi i składowania:

opakowanie musi być szczelnie zamknięte ze względu na absorpcję wody oraz pary wodnej przez materiał.

Pakowanie:

dostarczany w big-bag’ach z wkładką PE, inne opcje po uzgodnieniu z klientem.

Informacje dotyczące ochrony zdrowia:

pył produktu nie wykazuje właściwości niebezpiecznych jak opisano w ustawie z dnia 23 września 2003 r. o substancjach chemicznych i preparatach chemicznych Dz.U. nr 356/2003 Republiki Czeskiej.

S 22 – nie wdychać pyłu!