Środek wybielający BLANCMIN ZG3

Środek wybielający BLANCMIN ZG3: specyfikacja do druku

Skład chemiczny [%]:

Tlenki Typowe
ZrO2 + HfO2 29,7
SiO2 21,8
Al2O3 40,8
Fe2O3 0,06
TiO2 0,05
Li2O 0,66
strata prażenia 6,8

 

Środek wybielający BLANCMIN ZG3 – właściwości fizyczne:

  • ciężar właściwy                                                3,77 g/cm3

Produkt homogenizacji

  • analiza pozostałości na sicie 45 µm                 1,1% (typowe)

 

Zastosowanie:

  • środek wybielający do czerepów porcelanowych.

 

Opakowania:

  • 1000 kg big-bag’i.

 

Ogólne warunki:

specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.