Mączka skaleniowa FKW 800

  1. Opis produktu:

skaleń sodowo-potasowy sortowany na przesiewaczu Manfredini i z odciągiem pyłów przez klasyfikator powietrzny Anivi.

Dostępne opakowania: 1.000 kg big-bag’i lub luzem w autocysternach.

 

  1. Analiza chemiczna metodą fluorescencji rentgenowskiej:
tlenki %
SiO2 72,5
Al2O3 15,7
Fe2O3 0,2
TiO2 0,05
CaO 0,35
MgO 0,1
K2O + Na2O 10,0
strata prażenia 1,1

 

  1. Mineralogia:
K-Na skaleń 69 %
kwarc 26 %
inne 5 %

 

  1. Rozkład wielkości cząstek:
gatunek FKW 800
frakcja 800 µm
pozostałość na sicie < 2% na sicie 800 µm
poniżej max. 15% na sicie 100 µm

 

  1. Inne właściwości:
wilgoć < 0,5 %
twardość (skala Mohsa) 6
pH 6,5 – 7

 

Dane przedstawiają wartości typowe i należy je traktować jako orientacyjne. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu.