Mączki skaleniowe FKS 45 i FKS 63

  1. Opis produktu:

63 µm lub 45 µm wentylowany skaleń potasowo-sodowy do zastosowań ceramicznych (czerepy wyrobów sanitarnych, płytki ceramiczne).

Dostępne opakowania: 1.000 kg big-bag’i lub luzem w autocysternach.

 

  1. Analiza chemiczna metodą fluorescencji rentgenowskiej:

tlenki %
SiO2 74,6
Al2O3 14,70
Fe2O3 0,50
TiO2 0,05
CaO 0,35
MgO 0,10
K2O 4,30
Na2O 4,20
strata prażenia 1,20

 

  1. Mineralogia:

K-Na skaleń 62 %
kwarc 35 %
inne 3 %

 

  1. Rozkład wielkości cząstek:

gatunek FKS 45 FKS 63
frakcja 45 µm 63 µm
pozostałość na sicie < 2% na sicie 45 µm < 2% na sicie 63 µm

 

  1. Inne właściwości:

wilgoć < 0,1 %
twardość (skala Mohsa) 6
pH 6,5 – 7

 

 

Dane przedstawiają wartości typowe i należy je traktować jako orientacyjne. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu.