Wermikulit

Analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 12,5 10 – 15
SiO2 41 38 – 43
Fe2O3 5,8 max. 8,5
MgO 24,7 22 – 27
K2O 5,0 max. 6

 

Właściwości fizyczne
pH 6 – 8
Ciepło właściwe 1 kJ/kg·K
Zdolność zatrzymywania wody 240 % suchej masy
Pojemność wymiany kationów 90 – 100 meq/100 g
Przewodność cieplna 0,062 – 0,065 W/m·°C

 

Informacje ogólne
Temperatura spiekania ≈ 1260 °C
Temperatura topnienia ≈ 1315 °C
Gęstość rzeczywista 2,6

 

Wielkości
Gatunek Wielkość (% wagowo)
GW01 (średnia) > 5 mm: < 10% 2 – 5 mm: > 50% < 0,25 mm: <5%
GW02 (drobna) > 3,15 mm: < 10% 1 – 3,15 mm: > 60% < 0,25 mm: <5%
GW03 (bardzo drobna) > 2 mm: < 5% 0,5 – 1,6 mm: > 60% < 0,25 mm: < 7,5%

Gęstość upakowania: typowa 100 kg/cm3 (pomiędzy 80 kg/cm3 i 125 kg/cm3)