Piaski techniczne GW

Piaski o wyjątkowo wysokiej zawartości SiO2 są doskonałym surowcem w uzdatnianiu wody do filtrowania wody pitnej i technologicznej oraz mają szeroki zakres zastosowań w budownictwie i w technologii odlewania. Piaski te są również używane w przemyśle budowlanym jako wypełniacz do posadzek przemysłowych oraz do piaskowania betonowych i stalowych konstrukcji.

Ponadto piaski techniczne są stosowane jako podsadzka sztucznej trawy do nawierzchni sportowych. Piasek techniczny o niskiej zawartości Fe2O3 jest doskonałym surowcem dla przemysłu elektrotechnicznego jako środek gaśniczy dla bezpieczników wysokonapięciowych, jako wypełnienie i materiał izolacyjny dla elektrycznych urządzeń grzewczych oraz dla innych szerokich zakresów zastosowań.

Piaski są sprzedawane suszone, luzem lub w workach, transportowane samochodami lub wagonami.

 

  1. UZIARNIENIE I INNE CECHY:

Piaski techniczne GW


  1. ANALIZA CHEMICZNA (analiza rentgenofluorescencyjna) %:
Gatunki ► GW 01/06 GW 02/06 GW 03/08 GW 06/12 GW 06/12F GW 10/40
SiO2 99,2 99,4 99,4 99,2 99,3 99,2
Fe2O3 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03

 

  1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
gęstość (g/ml) 2,65
twardość (skala Mohsa) 7
strata podczas wyżarzania (%) 0,1 – 0,3
wilgotność (%) max. 0,2
pH 7,2

 

Piaski kwarcowe są ulepszonymi surowcami naturalnymi. Wyżej wymienione informacje podane są w oparciu o średnie wartości. Dane powinny być traktowane jako orientacyjne. Występowanie frakcji grubszych lub drobniejszych w śladowych ilościach jest możliwe. Użytkownik powinien przetestować produkt i rozważyć, czy jest on odpowiedni dla żądanego celu. Na życzenie klienta możemy dyskutować tolerancje dla danych produktów.

Sprzedaż i dostawa są zawsze oparte na uzgodnionych warunkach handlowych i odpowiedniej normie producenta lub umowie zapewnienia jakości.