Zielone węgliki krzemu gatunek ABR I

Ziarna zielonego węglika krzemu do aplikacji ściernych.

Chemicznie obrabiane zielone węgliki krzemu o wysokiej czystości w makro i mikro ziarnach, produkowane zgodnie ze standardami FEPA i nadające się w szczególności do wysokiej jakości
ściernic o spoiwie ceramicznym, osełek gładzących, aplikacji docierania i polerskich.

 

Zielone węgliki krzemu gatunek ABR I – typowy skład chemiczny:

SiC Wolne C Wolne SiO2 Wolne Si Fe2O3 Żelazo magnetyczne (MI)
Makro 99,40 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,01 %
Mikro 99,50 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,1 %

 

Zielone węgliki krzemu gatunek ABR I – wielkość i kształt ziarna:

Makroziarna     Mikroziarna
Nr granulacji Średnia – Ø mm Gęstość upakowania luzem (LPD) g/cm3 Nr granulacji Ø ds50 µm Gęstość upakowania luzem (LPD) g/cm3
F 24 0,745 1,43 – 1,53 F 230 53,0 ± 3,0 1,20 – 1,30
F 30 0,625 1,45 – 1,55 F 240 44,5 ± 2,0 1,17 – 1,27
F 36 0,525 1,46 – 1,56 F 280 36,5 ± 1,5 1,14 – 1,24
F 40 0,438 1,49 – 1,59 F 320 29,2 ± 1,5 1,09 – 1,25
F 46 0,370 1,49 – 1,59 F 360 22,8 ± 1,5 1,05 – 1,21
F 54 0,310 1,49 – 1,59 F 400 17,3 ± 1,0 1,00 – 1,20
F 60 0,260 1,49 – 1,59 F 500 12,8 ± 1,0 0,92 – 1,16
F 70 0,218 1,47 – 1,57 F 600 9,3 ± 1,0 0,85 – 1,09
F 80 0,185 1,46 – 1,56 F 800 6,5 ± 1,0 0,75 – 0,92
F 90 0,154 1,43 – 1,53 F 1000 4,5 ± 0,8 nie ma zastosowania
F 100 0,129 1,48 – 1,58 F 1200 3,0 ± 0,5 nie ma zastosowania
F 120 0,109 1,42 – 1,52 F 1500 2,0 ± 0,4 nie ma zastosowania
F 150 0,082 1,37 – 1,47
F 180 0,069 1,34 – 1,47
F 220 0,058 1,29 – 1,39

 

Procedury analityczne:

Rozkład wielkości cząstek jest mierzony zgodnie ze standardem FEPA 42-1:2006 dla makroziaren
i 42-2:2006 dla mikroziaren

Gęstość upakowania luzem (LPD = Loose Pack Density) jest mierzona zgodnie ze standardem
FEPA 44-1:2006 dla makroziaren i 44-2:2006 dla mikroziaren

Żelazo magnetyczne (MI = Magnetic Iron) mierzone według ANSI* B74.19-1990

Skład chemiczny zgodnie z ANSI* B74.15-1992 (R2000)

*American National Standards Institute – instytucja ustalająca normy techniczne obowiązujące w USA

 

Opakowania:

25 kg worki papierowe lub inne opakowania na życzenie klienta

 

 

 

Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji produktu są oparte na informacjach podanych przez naszego dostawcę i ukazują typowe właściwości dla produktów producenta, jakie są aktualnie produkowane w różnych miejscach wytwarzania. Jednakże dalszy rozwój i dostosowanie produktów do życzeń klientów mogą skutkować zmianami powyższych danych. Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji procesu wytwarzania tego produktu i zmiany specyfikacji w dowolnym momencie. Dlatego też niniejsze typowe właściwości nie stanowią dokładnej specyfikacji klienta, która musi być opracowana oddzielnie w ramach oferty handlowej. Produkt jest wytwarzany zgodnie z najlepszą wiedzą naszego dostawcy jako część jego systemu zapewnienia jakości. Niemniej jednak nie zwalnia to klientów z ich własnych kontroli odbiorczych. Klienci muszą również przeprowadzić własne testy, aby określić, czy produkt spełnia wymogi celu, do którego zostanie użyty.