Węglan miedzi GW01

Wzór chemiczny CuCO3 · Cu(OH)2
Opis sypki proszek o zielonej barwie. Wolny od widocznych substancji obcych i dodanych środków modyfikujących
Zastosowanie stosowany jako aktywny składnik przy konserwacji drewna oraz środek chemiczny miedzi
Opakowania worki po 25 kg, big-bag’i po 500 kg albo 1000 kg

 

Analiza chemiczna Parametry Suchy proszek
test na identyczność OK / wynik dodatni
całkowita zawartość miedzi min. 55% (m/m)
sód jako Na max. 2500 ppm
żelazo jako Fe max. 300 ppm
zawartość wilgoci (strata podczas suszenia w 100°C) max. 0,1 %
substancje nierozpuszczalne

w kwasie

max. 0,1 % (m/m)
pH 6,5 do 8,5

 

Ważne Parametry chemiczne i fizyczne w tym arkuszu danych

są orientacyjną charakterystyką techniczną produktu

 

 

Wszystkie podane wskazania w arkuszu danych technicznych są jedynie orientacyjne i nie są wiążące pod względem prawnym. Arkusz danych został sporządzony w wyniku testów laboratoryjnych. Użytkownik winien jest zawsze sprawdzić użyteczność produktu do specyficznego celu, ponosząc wszelką odpowiedzialność domyślną oraz bezpośrednio płynącą z użycia produktu. Nasz dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego technicznego arkusza danych wedle jego ostatecznego osądu. Rozpowszechnianie tego arkusza danych poprzez różne media, zastępuje i anuluje ważność innych technicznych arkuszy danych, opublikowanych wcześniej.