Krzemian cyrkonu Armin 100 – piasek

Krzemian cyrkonu Armin 100

 1. Skład chemiczny (%):
Tlenek Typowe % Minimum % Maximum %
ZrO2 + (HfO2) 66,6 66
TiO2 0,15 0,18
Fe2O3 0,06 0,10
Al2O3 0,13
SiO2 (łącznie) 33,1
Cr2O3 <0,01
MnO 0,03
CaO 0,05
MgO 0,04
wolna krzemionka 0,12
 • Aktywność (U238 + Th232)                                                        4 Bq/g ± 2,5% (typowe)

 

 1. Właściwości fizyczne:
kąt nasypu 30°
gęstość bezwzględna 4,6 g/cm3
gęstość nasypowa 2,5-3,1 t/m3
temperatura topnienia 2.250°C
twardość w skali Mohsa 7,5
ciepło właściwe 750 J/kg*°C dla 22°C

 

 1. Wielkość cząstek:
Rozmiar sita w µm Pozostałość na sicie w % Skumulowane w %
212 0,10 0,10
150 5,73 5,83
125 25,00 30,83
106 32,59 63,42
90 26,00 89,42
75 8,95 98,37
45 1,62 99,99
<45 0,01 100,00
 • d50 116 µm

Uwaga: rozkład wielkości piasku cyrkonu nie może być zagwarantowany z powodu jego naturalnego zróżnicowania wielkości.

 1. Zastosowanie:surowiec dla przemysłu ceramicznego, szkła w telewizorach, materiałów ogniotrwałych i chemikaliów cyrkonowych.
 2. Opakowania:
  big-bag’i po 1.200 kg.
 3. Ogólne warunki:
  specyfikacja produktu została opracowana w oparciu o informacje dostarczone nam przez naszego dostawcę jako część jego Systemu Zapewnienia Jakości. Niemniej jednak, nie zwalnia to odbiorcy od jego własnej kontroli przy odbiorze. Odbiorca musi także przeprowadzać własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.