Krzemionka pylista

Krzemionka pylista – analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 0,21
SiO2 94,82 min. 93,5
Fe2O3 0,10
MgO 0,30
CaO 0,40
K2O 0,40
Na2O 0,15
Cl 0,02 max. 0,1
Strata prażenia 2,70 max. 4

 

Właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane Standard
Gęstość 2,30 2,25 g/cm3

 

Inne informacje
Krzemionka pylista jest produktem o właściwościach pucolanowych. Uzyskiwana jest z emisji gazów z pieców przy produkcji krzemu.