Tlenek itru

Tlenek itru 99,999 %: specyfikacja do druku

Specyfikacja:

TREO* >            99,000   %
Y2O3/TREO* min.       99,999   %
CeO2 max.       1   ppm
Pr6O11 max.       1   ppm
Tb4O7 max.       1   ppm
Nd2O3 max.       1   ppm
Dy2O3 max.       1   ppm
Ho2O3 max.       1   ppm
Er2O3 max.       1   ppm
Tm2O3 max.       1   ppm
Yb2O3 max.       1   ppm
Sm2O3 max.       1   ppm
La2O3 max.       1   ppm
Gd2O3 max.       1   ppm
Lu2O3 max.       1   ppm
CaO max.       10   ppm
Fe2O3 max.         3   ppm
TiO2 max.         5   ppm
SiO2 max.       50   ppm
PbO max.         5   ppm
CuO max.         5   ppm
Cl max.       50   ppm
Cr max.         2   ppm
Ni max.         2   ppm
Co max.         1   ppm
strata prażenia max.         1   %
radioaktywność max.         1   Bq/g

                          *suma tlenków metali ziem rzadkich TREO (total rare earth oxides)

Wielkość cząstek:

przesiane przez sito 100 mesh               100  %
pozostałość na sicie 40 µm max.         1   %
licznik Coultera (CC*):
D5 max.         2   µm
D50          3 – 4,5   µm
D95 max.       12   µm

                            * CC = Coulter Counter

Opakowania:

beczki plastikowe lub metalowe po 25 lub 50 kg netto i podwójne wewnątrz worki plastikowe po 10 lub 25 kg netto

Uwagi:

jakość tlenku itru jest zgodna z wartościami granicznymi dyrektywy RoHS*, materiał musi być wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

 

Wojciech Szwaja

 

Wszystkie powyższe informacje przedstawiają wartości typowe, które mogą się różnić dla każdej dostawy. Końcowy użytkownik musi przeprowadzić własne testy, by ocenić czy produkt odpowiada jego wymogom co do celów, do jakich będzie użytkowany.