Chlorek magnezu sześciowodny

Chlorek magnezuSześciowodny chlorek magnezu (MgCl2 x 6H2O) to silnie higroskopijna sól, która w zależności od poziomu czystości substancji składnika głównego znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Najczęściej spotykanym podziałem sześciowodnego chlorku magnezu jest ten ze względu na obszar zastosowania, mówimy więc o chlorku magnezu technicznym, paszowym, spożywczym i farmaceutycznym.
Z przyjemnością informujemy, że w firmie ”GrayWolf” W.Szwaja znajdziecie Państwo każdy z nich!

Chlorek magnezu techniczny

Chlorek magnezu znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, drogownictwie oraz przez indywidualnych odbiorców.
Służy między innymi do zwalczania lodu i śniegu, zmiękczania gleby oraz wiązania pyłów i kurzu z powietrza. Służby drogowe i miejskie używają go do utrzymywania czystości i przejezdności dróg, jest bowiem jednym z trzech środków chemicznych oficjalnie dopuszczonych przez Ministra Środowiska do używania na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytucje, szkoły, placówki oraz właściciele posesji używają go do bezpiecznego odladzania parkingów i ciągów pieszych.
W stadninach koni chlorek magnezu utrzymuje odpowiednią miękkość podłoża na padoku, co zapewnia jeźdźcom komfortową jazdę na wolnym od kurzu powietrzu i co ważne, jest także środkiem nieszkodliwym dla końskich kopyt.
Produkt oferowany na rynku polskim przez firmę “GrayWolf” W.Szwaja z Częstochowy, posiada ważny atest higieniczny NIZP-PZH

Więcej informacji nt. technicznego chlorku magnezu znajdziecie Państwo na podstronie techniczny chlorek magnezu

Chlorek magnezu paszowy GMP+

Chlorek magnezu paszowy w płatkach 47% MgCl2 jest materiałem paszowym pochodzenia mineralnego używanym do produkcji pasz dla zwierząt oraz dodatków do pasz. Spełnia lub przewyższa wymogi Dyrektywy 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych. Dodatkowo posiadany przez producenta certyfikat GMP+ gwarantuje, że oferowany przez nas chlorek magnezu jest bezpieczny dla zwierząt hodowlanych, co wpływa na jakość mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, które stanowią bezpośredni element naszego pożywienia. Perfekcyjny poziom zabezpieczeń materiału paszowego chroni konsumentów przed negatywnymi skutkami spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego o niskiej jakości.

Chlorek magnezu spożywczy E511

używany jest głównie przy produkcji żywności, napoi i suplementów diety. Stosowany jest także w akwarystyce, przemyśle kosmetycznym i cukrowniczym. Jest źródłem magnezu, regulatorem kwasowości, środkiem utrwalającym oraz nośnikiem do stosowania w dodatkach do żywności i substancją wiążącą. Chlorek magnezu spożywczy E511 musi spełniać kryteria Rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (pełny tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Produkt oferowany na rynku polskim przez firmę “GrayWolf” W.Szwaja z Częstochowy, posiada pozytywną opinię NIZP-PZH (do wglądu w siedzibie firmy)

Chlorek magnezu farmaceutyczny

to oryginalny produkt renomowanej firmy europejskiej z licznymi certyfikatami i rejestracjami: certyfikatem zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP Q7 (Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients), wydanym przez ICH (The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use), certyfikatem FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), certyfikatem CEP/CoS – Europejskim certyfikatem zgodności z monografiami Farmakopei Europejskiej (Certificate of suitability to the monograph of the European Pharmacopoeia), dokumentacją Drug Master File (DMF) oraz certyfikatami halal i koszerności.
Produkt oferowany na rynku polskim przez firmę “GrayWolf” W.Szwaja z Częstochowy

By dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach chlorku magnezu, jego wielostronnych zastosowaniach i aktualnych cenach, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Wojciech Szwaja