Kruszywo korundowe

Kruszywo korundowe

– jest naturalnym kruszywem o wysokiej twardości i odporności na ścieranie

– składa się głównie z naturalnego tlenku glinu (ca 63%) z drugorzędnym udziałem

tlenku żelaza (ca 24%)

– jest starannie odsiane w szerokim zakresie frakcji przesiewu:

wielkość ziarna / nr rozmiar
3 – 5 3 – 5 mm
1- 3 1 – 3 mm
0,3 – 2,4 0,3 – 2,4 mm
10 1,7 – 2,5 mm
12 1,0 – 2,0 mm
14 0,8 – 1,7 mm
14 / 16 0,6 – 1,7 mm
16 0,6 – 1,4 mm
16 / 40 0,2 – 1,4 mm
18 0,5 – 1,0 mm
20 0,3 – 0,8 mm
20 / 40 0,2 – 0,8 mm
40 0,2 – 0,6 mm
50 0,2 – 0,5 mm
60 0,18 – 0,4 mm
80 0,12 – 0,25 mm
100 0,08 – 0,17 mm
120 0,07 – 0,14 mm
140 0,05 – 0,17 mm
150 0,06 – 0,13 mm
180 0,05 – 0,11 mm
220 0,04 – 0,10 mm
240 0,04 – 0,08 mm

 

Kruszywo korundowe – Informacje dodatkowe:

– wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza specyfikacja jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.

– nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu, ponieważ warunki jego użycia pozostają poza naszą kontrolą.