Elektrokorund biały

Elektrokorund biały – analiza chemiczna (standard)
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 99,53 min. 99
SiO2 0,05 max. 0,10
Fe2O3 0,03 max. 0,10
Na2O 0,24 max. 0,45

 

Właściwości fizyczne
Typowe
Gęstość nasypowa 3,60 g/cm3
Gęstość właściwa 3,90 g/cm3
Temperatura topnienia 2040 °C

 

Skład mineralogiczny
Faza główna α–Al2O3
Faza drugorzędna

 

Inne informacje
Biały elektrokorund (WFA – White Fused Alumina) uzyskuje się poprzez stopienie wysokiej czystości kalcynowanego tlenku glinu w elektrycznych piecach łukowych. Biały elektrokorund jest surowcem charakteryzującym się wysoką twardością, jednak kruchym, wysoką czystością, stabilnością chemiczną, wysoką temperaturą topnienia oraz dużą wielkością kryształów. Jest zalecany do zastosowań w materiałach ogniotrwałych, gdzie czystość, stabilność chemiczna lub wysoka ogniotrwałość jest kwestią, którą należy rozważyć.