Mączka dolomitowa suszona gat. “E”

Mączka dolomitowa suszona gat. “E” < 0,2 mm – jakość i skład chemiczny:

CaO min. 30%
MgO min. 20%
Fe2O3 max. 0,05%
wilgoć max. 0,5%

 

Mączka dolomitowa suszona gat. “E” < 0,2 mm – granulacja:

produkt powyżej 0,2 mm 0%
0,2-0,1 mm max. 5%
0,1-0,063 mm 20-35%
0,063-0,045 mm 25-35%
poniżej 0,045 mm 40-55%

 

Powyższe parametry jakościowe zostały opracowane na podstawie średnich dziennych parametrów naszego dostawcy.