Szamot N-44/46

Analiza chemiczna
% Typowe Gwarantowane
Al2O3 45,43 min. 44,0
SiO2 51,75
Fe2O3 1,02 max. 1,10
TiO2 1,54
CaO 0,14
MgO 0,03
Na2O 0,07 max. 0,20
K2O

 

Właściwości fizyczne
Typowe Gwarantowane
Gęstość nasypowa 2,50 2,47 g/cm3
Zdolność absorpcji 2,26 %
Porowatość pozorna 6 %

 

Skład mineralogiczny
Faza główna mulit ≈ 60 %
Faza drugorzędna krystobalit ≈ 30 %
faza szklista ≈ 10 %

 

Inne informacje
Szamot wysokoglinowy, wolny od alkaliów oraz o niskiej zawartości żelaza do wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych zarówno formowanych jak i nieformowanych .