Boksyty kalcynowane z Gujany I

– jest granulowanym kruszywem korundu (tlenku glinu)

– jest produkowany poprzez kalcynację, kruszenie i przesiewanie naturalnego boksytu

– jest używany do wytwarzania przeciwpoślizgowych i antypoślizgowych powierzchni ruchu

 

Analiza chemiczna:

typowe min./max.
Al2O3 tlenek glinu 88,5 % min. 87,0 %
SiO2 tlenek krzemu 6,5 % max. 7,5 %
Fe2O3 tlenek żelaza 1,1 % max. 1,8 %
TiO2 tlenek tytanu 3,0 % max. 3,5 %
L.O.I. strata prażenia 0,2 % max. 0,5 %
wilgoć 0,1 % max. 0,5 %

 

Parametry fizyczne:

kolor: szary
gęstość: gęstość nasypowa ca 1500 – 1700 g/l
gęstość po ubiciu ca 3,15 g/ml

 

Boksyty kalcynowane z Gujany – dostępne frakcje przesiewu:

0 – 1 / 1 – 2 / 1 – 3 / 3 – 6 mm

(inne frakcje dostępne na zamówienie)

 

Opakowania:

worki po 25 kg na paletach lub 1.000 kg big-bag’i

 

Informacje dodatkowe:

– wszystkie informacje oparte są na danych dostępnych na dzień sporządzenia. Niniejsza specyfikacja jest niekontrolowaną kopią, która nie będzie aktualizowana automatycznie.

– dane chemiczne i fizyczne odnoszą się do analizy przychodzącego surowca. Inne dane dotyczące minimalnych i maksymalnych wartości mogą być udzielone na żądanie klienta. W tym celu skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży.

– nie ma gwarancji, domniemanej lub wyrażonej, odnośnie korzystania z produktu, ponieważ warunki jego użycia pozostają poza naszą kontrolą.